Φωτογράφιση προιόντων, φωτογραφίες κτιρίων, μοντέλων,  εμπορεύματων, αντικείμενων και τοπίων χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς σε βιβλία, εκθέσεις, διαφημίσεις και καταλόγους, για παράδειγμα. Φωτογράφιση Προιόντων – Εμπορικές φωτογραφίες συνήθως χρησιμοποιούνται εξ ολοκλήρου στους τομείς της λιανικής και χονδρικής πώλησης και στα υλικά των πωλήσεων ή για προσπάθειες προώθησης. Στην εμπορική φωτογραφία, ολόκληρη η φωτογράφηση είναι αφιερωμένη στο προϊόν που φωτογραφίζεται. Ο φωτισμός, το styling και το φόντο είναι γενικά ουδέτερο ώστε να μην παρεκκλίνει από το προϊόν που προωθείται.